زمان میگذرد و کم کم در زندگی ات یاد می گیری که دیگر چیزی را یاد نگیری اکتفا کردن را درک می کنی و آسایش نفهمیدن را به رنج فهمیدن ترجیح میدهی پس از آن شبی را می خوابی و می خوابی و دیگر تا به ابد می خوابی ولی هیچ خوابی نمی بینی که خاک هیچ رویایی برای دیدن ندارد پس خوابت را تا به زمانی نامعلوم ادامه می دهی. #M9791 ☕🍃🌱 #physique #coach #ifbb #physiquecompetitor #npcphysique #npc #backday #bodybuilding #fitness #مربي #بدنسازی @mahdi__aleali mahdi__aleali مهدي ال علي

 • mahdi__aleali

  @mahdi__aleali

  2 months ago
 • Khorramshahr
 • زمان میگذرد و کم کم در زندگی ات یاد می گیری که دیگر چیزی را یاد نگیری اکتفا کردن را درک می کنی و آسایش نفهمیدن را به رنج فهمیدن ترجیح میدهی پس از آن شبی را می خوابی و می خوابی و دیگر تا به ابد می خوابی ولی هیچ خوابی نمی بینی که خاک هیچ رویایی برای دیدن ندارد پس خوابت را تا به زمانی نامعلوم ادامه می دهی. #M9791 ☕🍃🌱 #physique #coach #ifbb #physiquecompetitor #npcphysique #npc #backday #bodybuilding #fitness #مربي #بدنسازی
  مهدي ال علي زمان میگذرد
و کم کم در زندگی ات
یاد می گیری
که دیگر چیزی را یاد نگیری
اکتفا کردن را درک می کنی
و آسایش نفهمیدن را
به رنج فهمیدن
ترجیح میدهی
پس از آن
شبی را می خوابی
و می خوابی
و دیگر تا به ابد می خوابی
ولی هیچ خوابی نمی بینی
که خاک هیچ رویایی
برای دیدن ندارد
پس خوابت را
تا به زمانی نامعلوم
ادامه می دهی.
#M9791 ☕🍃🌱
#physique #coach #ifbb #physiquecompetitor #npcphysique #npc #backday #bodybuilding #fitness #مربي #بدنسازی

  زمان میگذرد
  و کم کم در زندگی ات
  یاد می گیری
  که دیگر چیزی را یاد نگیری

  اکتفا کردن را درک می کنی
  و آسایش نفهمیدن را
  به رنج فهمیدن
  ترجیح میدهی

  پس از آن
  شبی را می خوابی
  و می خوابی
  و دیگر تا به ابد می خوابی
  ولی هیچ خوابی نمی بینی
  که خاک هیچ رویایی
  برای دیدن ندارد
  پس خوابت را
  تا به زمانی نامعلوم
  ادامه می دهی.
  #M9791 ☕🍃🌱
  #physique #coach #ifbb #physiquecompetitor #npcphysique #npc #backday #bodybuilding #fitness #مربي #بدنسازی

 • 1,077 45
 • Save Image Other Pictures

Instagram mahdi__aleali (مهدي ال علي) Other GymLive Posts

mohammadreza.student - Mohammadreza 2 months ago

اغا مهدی ما اخرش نفهمیدیم صد گرم سینه مرغ و گوشت چقدر پروتیین داره هرجا یه چیزی نوشته ادم سردرگم میشه ؟؟

hamid_hd8577 - hamid 2 months ago

🌸آرزو دارم هر،روزت 🍎پر از ملودی شـاد 🌸پر از آرامش 🍎پراز لبخند از تہ دل 🌸و پراز زیبایی باشہ 🍎زندگیت سرشار از عشق شادی 🌸رنگ دلت شـاد 🍎وطعم زندگیت شیرین