زمانی میرسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید:جبران میکنم چقدر خوب است انسان قبل از رسیدن به این لحظه تاسف برانگیز چیزی برای جبران کردن باقی نگذاشته باشد. آتش بدون دود نادر ابراهیمی #pilates #pilateseveryday #instructor #yogaposes #yogaasana #ashtanga #yoga #workout #flexibilitytraining #love #moments #trainer #be_fit #fitness#stretching #lifestyle #life_goals #hug @saharkhalilii saharkhalilii sahar

 • saharkhalilii

  @saharkhalilii

  1 week ago
 • زمانی میرسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید:جبران میکنم چقدر خوب است انسان قبل از رسیدن به این لحظه تاسف برانگیز چیزی برای جبران کردن باقی نگذاشته باشد. آتش بدون دود نادر ابراهیمی #pilates #pilateseveryday #instructor #yogaposes #yogaasana #ashtanga #yoga #workout #flexibilitytraining #love #moments #trainer #be_fit #fitness#stretching #lifestyle #life_goals #hug
  sahar زمانی میرسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید:جبران میکنم
چقدر خوب است انسان قبل از رسیدن به این لحظه تاسف برانگیز چیزی برای جبران کردن باقی نگذاشته باشد.
آتش بدون دود نادر ابراهیمی
#pilates #pilateseveryday #instructor #yogaposes #yogaasana #ashtanga #yoga #workout #flexibilitytraining #love #moments #trainer #be_fit #fitness#stretching #lifestyle #life_goals #hug

  زمانی میرسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید:جبران میکنم
  چقدر خوب است انسان قبل از رسیدن به این لحظه تاسف برانگیز چیزی برای جبران کردن باقی نگذاشته باشد.
  آتش بدون دود نادر ابراهیمی
  #pilates #pilateseveryday #instructor #yogaposes #yogaasana #ashtanga #yoga #workout #flexibilitytraining #love #moments #trainer #be_fit #fitness #stretching #lifestyle #life_goals #hug

 • 1,067 56
 • Save Image Other Pictures

Instagram saharkhalilii (sahar) Other GymLive Posts

mattzargar - matt zargar 1 week ago

اینقدر جمله قشنگ مینوسی و با حرکات زیبات ادم رو سحر میکنی مجبور میشم فقط دیگه لایکت کنم 😁 هیچی ندارم بگم 😁 جات اینجاست❤️

yura_4 - yura 1 week ago

Power in your body and power in your mind,so you're a successful woman,Bravo